Boligprisfall skaper pessimisme

Boligprisfall skaper pessimisme

Norske finansdirektører innen varehandel ser negativt på bedriftenes finansielle utsikter. En grunn kan være fallende boligpriser og digitalisering.