Piloten mente arbeidsdagen var over - forlot flyet med 48 passasjerer midt på rullebanen