Trafikkulykke i Bodø

Trafikkulykke i Bodø

Nødetatene rykker ut til trafikkulykke på Riksveg 80 Vågan i Bodø. En bil har kjørt av veien. Det er uavklart om noen personer er skadet i ulykken.
Les mer om Bodø, Riksveg og Vågan.