Boligfrykt rammer kronen

Boligfrykt rammer kronen

Utviklingen i boligmarkedet har dempet utsiktene for renteøkning og bidratt til at kronen handles nær de svakeste nivåene siden finanskrisen, ifølge valutaanalytiker.