Yara med milliardkjøp i Brasil

Yara med milliardkjøp i Brasil

Yara kjøper et brasiliansk gjødselanlegg til over to milliarder kroner, og skal investere for over en halv milliard kroner i oppgraderinger frem mot 2020.
Les mer om Brasil.