- Jorda har trolig passert en skur

- Jorda har trolig passert en skur

Det er ikke bare i Norge det er blitt observert ildkuler denne uka.
Les mer om Norge.