Mobbeoffer får erstatning av Trondheim kommune

Mobbeoffer får erstatning av Trondheim kommune

Trondheim kommune har inngått forlik med en 19 år gammel kvinne som ble kraftig mobbet på ungdomsskolen.
Les mer om Trondheim.