Refser regjeringen: To av tre kroner til gang- og sykkelveier ubrukt

Refser regjeringen: To av tre kroner til gang- og sykkelveier ubrukt

Det står igjen 144 millioner kroner i ubrukte midler til gang- og sykkelveier. Nå får Samferdselsdepartementet kritikk.