SSBs superveteran totalslakter kollegaens «innvandringsregnskap

SSBs superveteran totalslakter kollegaens «innvandringsregnskap

Den mest internasjonalt anerkjente forskeren i SSB, Rolf Aaberge (68), mener at «innvandringsregnskapet til kollega Erling Holmøy aldri skulle vært godkjent, og at det ikke er forsvarlig å bruke det som grunnlag for politiske beslutninger.