Kraftig vind og mye nedbør på vei: varsler flom- og skredfare

Kraftig vind og mye nedbør på vei: varsler flom- og skredfare

Fra nord til sør er det ventet mye vind de neste dagene. I sørlige deler av landet gir mye regn og stor snøsmelting også økt fare for skred og flom.