Lang skrutrekker – dårlig håndverk

Lang skrutrekker – dårlig håndverk

Når Stortinget detaljstyrer ytre etater blir alt feil.