Mener det er «grunnlovsstridig å gi Hagen fri eller perm

Mener det er «grunnlovsstridig å gi Hagen fri eller perm

Jusprofessor Eivind Smith slår fast at det vil være i strid med Grunnloven for Carl I. Hagen både å trekke seg fra Stortinget og å få langvarig permisjon.