Miljøavgift mot sin hensikt

Miljøavgift mot sin hensikt

Det blir feil at alle biler, også de som ikke slipper ut NOx, må betale tredobbel takst i bomringen.
Les mer om NOx.