IT-rutinene må skjerpes

IT-rutinene må skjerpes

Sikkerhetsloven må bli klarere, men det er ikke nok. Offentlige etater må ta IT-sikkerhet på større alvor.
Les mer om IT-sikkerhet.