NM-generalen ville ikke invitere Tom Tvedt. Da grep forbundet inn.

NM-generalen ville ikke invitere Tom Tvedt. Da grep forbundet inn.

Skiforbundet har grepet inn etter at sjefen for ski-NM på Gåsbu ikke vil invitere idrettspresident Tom Tvedt til arrangement i januar.
Les mer om Gåsbu og Tom Tvedt.