Har du blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Har du blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Alle har rett på et godt arbeidsmiljø.