Fremskritt, men ingen løsning på Venezuela-krisen

Fremskritt, men ingen løsning på Venezuela-krisen

Venezuelas regjering og opposisjonen har gjort «store fremskritt i forhandlingene, men ikke kommet til enighet i hvordan de skal løse landets krise.
Les mer om Venezuela-krisen.