Kebaben trues av nytt EU-forslag

Kebaben trues av nytt EU-forslag

Nå frykter innbyggere i Europa at den populære nattmaten forsvinner.
Les mer om EU-forslag og Europa.