Avdekket store avvik

Avdekket store avvik

Det ble avdekket store avvik under tilsynet Tjøme kommune gjennomførte på Mostranda Camping mandag, skriver Tønsbergs Blad. Flere bygg er høyere enn tillatt, og det viser seg at politikerne fikk feil opplysninger fra administrasjonen og ansvarlig søker da de godkjente byggetillatelsene.
Les mer om Mostranda Camping og Tjøme.