Mener regjeringen har sviktet - SV krever regelendring

Mener regjeringen har sviktet - SV krever regelendring

Sosialistisk venstreparti reagerer på at overgangsstønaden gjør at studenter står i fare for å måtte avbryte lærerutdannelsen. Partiet peker på at risikoen for å havne i fattigdom som aleneforsørger er tre ganger så høy.

Anbefalt for deg