Mette-Marit brukt som dårlig eksempel av Al Jazeera

Mette-Marit brukt som dårlig eksempel av Al Jazeera

I en sak på Al Jazeera-kanalen AJ+ blir kronprinsesse Mette Marit fremstilt som en såkalt «White savior, altså en hvit person som utnytter vanskeligstilte personer for å fremme seg selv.
Les mer om Al Jazeera, Mette Marit og White.