Den skjeve Pisa-testen

Den skjeve Pisa-testen

Pisa-testen måler kompetanse kun når elevene er motivert til å yte sitt beste. Den favoriserer land der elever er motivert for testing.
Les mer om Pisa-testen.