Derfor er spørsmålet om Jerusalem så brennbart

Derfor er spørsmålet om Jerusalem så brennbart

Jerusalems unike posisjon som religiøst sentrum for flere religioner har gjort byen gjenstand for strid i lang tid.
Les mer om Jerusalem.