Buss med 40 passasjerer veltet

Buss med 40 passasjerer veltet

To lastebiler har også kjørt av veien samme sted i Bindal.
Les mer om Bindal.