Dette er sykdommene vi dør av

Dette er sykdommene vi dør av

Risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer her i landet er mer enn halvert på 20 år. For kreft er risikoen redusert med rundt 16 prosent.