Speilglatte fortau og sidegater

Speilglatte fortau og sidegater

Alt tilgjengelig mannskap i Stavanger kommune er ute for å salte og strø glatte veier og fortau.
Les mer om Stavanger.

Anbefalt for deg