Nordea nedgraderer Bakka, Grieg og Salmar

Nordea nedgraderer Bakka, Grieg og Salmar

Det kommer frem i en rapport fra meglerhuset torsdag.
Les mer om Bakka, Grieg og Salmar.