Fortsatt speilglatt på veier og fortau

Fortsatt speilglatt på veier og fortau

Torsdag kveld er det fortsatt veldig glatt for både gående og kjørende flere steder i distriktet.