Nettnøytraliteten i USA opphevet

Nettnøytraliteten i USA opphevet

Torsdag 14. desember ble nettnøytraliteten som forventet opphevet i USA.
Les mer om USA.