I åtte år trodde Forsvaret at denne pistolen var destruert. Så dukket den opp under madrassen til fryktet gjengleder i Oslo

I åtte år trodde Forsvaret at denne pistolen var destruert. Så dukket den opp under madrassen til fryktet gjengleder i Oslo

Tusenvis av våpen fra Forsvaret er på avveie. Slik havner de hos tunge kriminelle.
Les mer om Forsvaret og Oslo.