– Mange skolegutter sliter

– Mange skolegutter sliter

Mer enn dobbelt så mange gutter som jenter får spesialundervisning i grunnskolen i Agder. Nå tas det grep for endre kjønnsforskjellene. Les saken her!
Les mer om Agder og Mange.