– Skolen er ikke tilpasset gutter

– Skolen er ikke tilpasset gutter

Mer enn dobbelt så mange gutter som jenter får spesialundervisning i grunnskolen i Agder. Nå tas det grep for endre kjønnsforskjellene.
Les mer om Agder og Skolen.