Da datteren fikk angst, ble mamma mental trener

Da datteren fikk angst, ble mamma mental trener

Maria var barnet som var redd det aller meste. Hun fryktet til og med andre barn.