Et farligere Norge

Et farligere Norge

Militær svakhet fostrer offensive strategier. Dette gjør Norge til en sikkerhetsrisiko i nord.
Les mer om Norge.

Anbefalt for deg