Nye regler for 142500 NAV-brukere

Nye regler for 142500 NAV-brukere

1. januar innføres strengere krav til arbeidssøkerne, og til NAV.
Les mer om NAV.