Hitlers bøddel drepte over 3000 mennesker. Så begynte han å halshugge nazister

Hitlers bøddel drepte over 3000 mennesker. Så begynte han å halshugge nazister

- Først nå er det gått opp for meg hvordan jeg er blitt utnyttet og misbrukt.