Bruk av ibuprofen tas opp på europeisk nivå

Bruk av ibuprofen tas opp på europeisk nivå

Legemiddelverket kan komme til å endre anbefalingen for bruk av ibuprofen, dersom virkestoffet fører til svekkelse av testosteronnivået.