Stor leteaksjon rundt Janne Jemtlands bolig

Stor leteaksjon rundt Janne Jemtlands bolig

Flere mannskaper fra Sivilforsvaret har tatt seg opp i området ved savnede Jemtlands bolig.
Les mer om Sivilforsvaret.