Det ukjente spillet i Arktis: Ubåter, forsvarshemmeligheter og en konto i Sveits

Det ukjente spillet i Arktis: Ubåter, forsvarshemmeligheter og en konto i Sveits

Dette er historien om da den kalde krigen var på hell, og Sovjet ville ha med Norge på tidenes shippingeventyr i Arktis.
Les mer om Norge og Sovjet.