Antall visninger i helgen tyder på mer rift om Oslo-boligene

Antall visninger i helgen tyder på mer rift om Oslo-boligene

Utbudet i årets andre visningshelg tyder på sterkere rift om Oslo-objektene, mener meglertopp.