Naboer frykter støy

Naboer frykter støy

Naboer til den planlagte godsterminalen på Sika-tomta i Larvik er bekymret for mye støy. I et brev til Fylkesmannen i Vestfold skriver naboene at de frykter at terminalen blir bygget uten at det blir gjort nødvendige tiltak. Teknisk sjef i Larvik havn, Fred Arne Sørum, sier de skal gjøre det de må for å hindre støy.