Seks til sykehus etter kollisjon ved Farsund

Seks til sykehus etter kollisjon ved Farsund

Bilen skal ha kjørt i motgående kjørefelt.
Les mer om Farsund.