«Det er en rekke alvorlige bekymringer knyttet til dagens modell, og som alltid er det pasientene som rammes og taper.

«Det er en rekke alvorlige bekymringer knyttet til dagens modell, og som alltid er det pasientene som rammes og taper.

Hvorfor finner befolkningen i Oslo seg i å ha en utdatert behandlingskjede for en så alvorlig diagnose som hjerneslag? Og hvorfor er det stille rundt det logiske prinsippet om at alle slagpasienter skal komme inn samme sykehusdør for å sikres et likeverdig tilbud?
Les mer om Oslo.

Anbefalt for deg