Strid om trehus på Løkkeveien

Strid om trehus på Løkkeveien

Byantikvar Hanne Windsholt fraråder sterkt å tillate riving av trehuset Løkkeveien 65.
Les mer om Løkkeveien.

Anbefalt for deg