Flere i Oppdal blir evakuert på grunn av flomfare

Flere i Oppdal blir evakuert på grunn av flomfare

Kommunen setter i gang evakuering av flere gårder og hus i nærheten av elva Driva i Oppdal. Opp mot 50 personer kan bli berørt.
Les mer om Driva og Oppdal.