Forsøker å redusere vannstanden i Driva

Forsøker å redusere vannstanden i Driva

Politiet sier at det er uavklart når de 38 evakuerte i Oppdal får flytte heim igjen etter snøraset. Vannet stiger i demningen i elva.
Les mer om Driva og Oppdal.