Vi har sendt ut en nettverksundersøkelse fra Christian Torp til et litt tilfeldig utvalg av våre medlemmer, foredragsholdere og ildsjeler