Her bygger de vei frem til demningen i Driva

Her bygger de vei frem til demningen i Driva

Arbeidet med å få ned vannstanden sør for demningen i Oppdal har nå startet. Håpet er å få gravd en liten renne i løpet av onsdag.
Les mer om Driva og Oppdal.