Trump oppfordrer til «The Nuclear Option for å tvinge fram en budsjettløsning

Trump oppfordrer til «The Nuclear Option for å tvinge fram en budsjettløsning

Ifølge eksperter er det lite sannsynlig at dette skjer. De utelukker ikke at det kan ta uker før budsjettkonflikten er løst.
Les mer om The Nuclear Option.