Brevet til familien kom frem etter 81 år

Brevet til familien kom frem etter 81 år

En spansk familie kan takke en historieinteressert postmann for at et gammelt brev til slutt nådde frem – litt senere enn planlagt.